Çocuk Gelişimi Ünitesi

Sağlıklı gelişim gösteren, özel gereksinimli, nörolojik ya da genetik problemi olan, gelişimsel risk altında bulunan veya kronik hastalığı olup yatarak tedavi gören çocukların; bilişsel, dil, motor, öz bakım ve sosyal-duygusal gelişimleri değerlendirilir ve gelişimine yönelik olası riskli durumların en erken dönemde tespit edilmesi sağlanır. 

 

Gelişimsel Değerlendirmenin Faydaları

 • Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel, dil, öz bakım ve sosyal duygusal gelişiminin güçlü ve zayıf alanlarını görmek,
 • Çocuğunuzun potansiyelini tanıma fırsatı elde etmek,
 • Çocuğunuzun öğrenme ortamını geliştirmek,
 • Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için uygun anne-babalık becerileri edinmek.

Çocuk Gelişim Ünitemizde neler yapıyoruz ?

Üniteden randevu aldıktan sonra aile ve çocukla birlikte 45 – 60 dakika süren seansa başlanır. Değerlendirme süreci aile ve çocukları kapsayacak şekilde iki boyutta gerçekleştirilir. Çocuk ve gençler; bilişsel, dil, sosyal, motor ve öz bakım alanlarında değerlendirilir, genel performansları belirlenir, bu puanlar normatif bulgularla karşılaştırılır ve bunu takiben çocuğa yaş grubuna göre gelişimsel testler uygulanır. Aynı zamanda aileler de değerlendirmeye alınır ve aileyi tanımaya yönelik “aile bilgi formu“ doldurulur.

Çocuğun ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak gelişim yaşı belirlenir ve gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda uygun bireysel gelişim destek programları hazırlanır ve uygulanması için gerekli öneriler verilir, süreç için rehberlik edilir.

 

Muayene Formu

   

  Çocuk Gelişim Üniteleri çalışma alanları ; 

  1. Tüm gelişim alanlarında (bilişsel, dil, psiko-sosyal, özbakım ve motor gelişim) çocuk gelişim çizelgesi hazırlamak ve gerekli takipleri yapmak,
  2. 0-18 Yaş arasındaki çocukların gelişimi ve eğitiminde alınacak önlemler ve yardım yöntemleri çalışmaları yapmak, 
  3. Anne- baba eğitimi ve danışmanlığı yapmak, 
  4. Özel gereksinimi olan çocukların gelişim takibi ve aile eğitimi, 
  5. Çocukların; sözel, kinetik, kişisel, sosyal, görsel, mantıksal, müziksel zekalarının geliştirilerek kendilerini tanıma ve keşfetme becerilerini geliştirmeleri için ailelere eğitim verilmesi
  6. Diğer sağlık personeli ile halk sağlığına yönelik proje çalışmaları yapmak, 
  7. Yatan çocuk bölümlerindeki hastalara gelişimsel ve eğitimsel etkinlik çalışmaları yapmak,
  8.  Çevresel ve organik beslenme yetersizliği konusunda ailelerin eğitimi ve yönlendirilmesi,
  9. Davranım bozukluğu olan çocukların ailelerinin eğitimi ve yönlendirilmesi, 
  10. Özel gereksinimi olan çocukların normal eğitim kurumlarına kaynaştırma( entegrasyon) çalışmaları için aile ve eğitimciler rehberlik yapmak, 
  11. Yeni doğan ilkel refleks tarama ve takibini yapmak, 
  12. Engeli çocuk ailelerine özel eğitim danışmanlığı ve yönlendirme çalışmaları yapmak, 
  13.  Sağlık kurulunda hekimlerle ekip çalışması yaparak, yapılan gelişim değerlendirmesine göre görüş ve önerilerini bildirmek, 
  14. Dil ve konuşma bozukluğu olan, 
  15. Öğrenme güçlüğü olan, 
  16. Okuma-yazma problemi olan, 
  17. Duygusal ve sosyal uyum problemi olan, 
  18. Zihinsel engelli olan, 
  19. Fiziksel yetersizliği olan, 
  20. Özel yetenekleri olan, 
  21. Davranış bozukluğu olan, 
  22. Gelişim geriliği olan, 
  23.  Üstün yeteneği olan, 

   

  Çocuk Gelişim Ünitemizde Uygulanan Testler

  • DENVER Gelişimsel Tarama Testi 
  • WİSC-R Zeka Testi 
  • Erken Gelişim Envanteri (EGE) 
  • Sosyal İletişim alan gelişim tarama testi (Siatt) 
  • Ankara gelişim envanteri Agte 
  • Metropolitan okul olgunlugu testi 
  • Peabody resim kelime testi 
  • Okula hazırlık testi 
  • Bir insan çiz testi 
  • Gesell görsel motor testi 
  • M -chat otizm tarama ölçeği 
  • Rb3a catell zeka testi 
  • Bender gestalt görsel motor algılama testi 
  • Rb2a catell zeka testi 
  • Frostig gelişimsel algı testi 
  • Gelişim İzleme ve Destekleme Rehberi 
  • Burdon dikkat testi 
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite değerlendirme formu 
  • Motor Koordinasyon bozukluğu erken tanı testi

   

  Danışmanlık Alanlarımız

  • Aile Danışmanlığı
  • Gebe Danışmanlığı
  • Gelişimsel Değerlendirme ve İzleme
  • Gelişimsel Tarama Testleri 
  • Zeka Testleri 
  • Psikolojik Testler
  • Davranış Problemleri
  • Nöroplay
  • Gelişimsel Destek Erken Müdahale Programları 
  • Özel Eğitim