Çocuk Cerrahisi

0-16 Yaş arası çocukların tüm cerrahi rahatsızlıkların tedavisiyle ilgilenen çocuk cerrahi kliniğimizde;

Pediatrik üroloji:
Böbrek çıkışında ve mesaneye giriş yerinde darlık,

Vesiko-üreteral reflü ,

İdrar torbası çalışma bozuklukları,

İşeme bozuklukları,

İdrar kaçırma,

Penisteki bozukluklar; peniste eğrilik ,

Sünnet hatası

Sünnet,

Hidrosel ,

Varikosel,

Testikular Torsion ,

Kriptorşidizm/İnmemiş Testis

Hipospadias (Peygamber sünneti),

Kasık fıtığı, (İnguinal Herni),

ve tüm bunlara yönelik endoskopik girişimler……)

Mide ve barsak hastalıkları
     .     Doğumsal anomaliler,

Yemek borusunun darlıkları,

Yanıcı madde içimine bağlı hasarlar,

Yabancı cisim yutma,

Gastroözefagial reflü hastalığı,

Apandisit, barsak düğümlenmeleri,

Barsak ya da mideden oluşan kanamalar,

Yenidoğan hastalıkları:

Yenidoğanların doğumsal problemleri

Yemek borusunun gelişmemesi,

Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması,

Doğumsal duodenum, ince barsak yokluğu veya tıkanıklığı,

Diafragma hernisi,

Doğuştan makat deliği olmaması,

Konjenital aganglionik megakolon)

Karaciğer ve safra yolları hastalıkları:

Karaciğer kist, abse ve tümörleri,

Safra yollarının doğumsal yokluğu,

Safra yollarının kistik genişlemesi ve taş hastalığı

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

Doğumsal kistler,

Sinüsler,

Boyun kitleleri,

Kistik higroma

Büyümüş lenf bezleri,

Tortikolis

Solunum Sistemine Ait Cerrahi Hastalıklar

Doğumsal akciğer hastalıkları,

Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi,

Soluk borusunun doğumsal hastalıkları,

Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve

Bronskopik girişimler,

Pnömotoraks, hemotoraks….

Çocuklarda Travma

Trafik kazaları,

Düşme,

Darp ve buna benzer genel vücut travmaları,

Hırpalanmış çocuk sendromu,

Kesici, delici, karın ve göğüs travmaları

Kız & Erkek Genital Hastalıklar;

Epispadias,

Labial yapışıklık,

Imperfore Hymen,

Over Torsiyon,

Over kisti

ve çocukluk çağı tümörleri gibi hastalıklarının tanı ve  cerrahi tedavileri yapılabilmektedir.