You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Uzm. Dr. Feyzullah TUNCER

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 09:00 17:00
Cumartesi :09:00 13:00

Uzm. Dr. Feyzullah TUNCER


Branş & Bölüm
Enfeksiyon Hastalıkları
Doğum Yeri ve Tarihi
  • Eğitim
  • Çalıştığı Kurumlar
  • Mesleki Üyelikler

istanbul Universitesi Cenahpaqa Tıp Fakültesi (1986)
Mecburi hizmet ve Askerlik (1987-1991)

Şişli Etfal EAH Asistanhk (1991-1996)
Şişli Etfal Efitim ve Araqtrrma Hastanesi uzmanhk (1996-2012)
Emsey Hastanesi (2012)
Medistate Hastanesi (20 12-20 1 6)
Eren OSGB (2016-2018\

Mesleki Uyelikler:
Istanbul Tabip Odasr
TiiLrk Enfeksiyon Hastahklan Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanhk Demeli (EKMUD) TiiLrk Klinik Mikrobiyoloji Ve infeksiyon Hastahklarr Demegi (KLiMiK