You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Covid19 Testleri Hakkında Herşey!

COVİD-19 (Korona) Testleri Hakkında Herşey

Korona virüs salgını ile birlikte halk arasında merak edilen konulardan biri de; hiçbir semptom göstermeden veya ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik, vücut ağrıları gibi semptomlar ile baş gösteren “Covid-19 virüsünün” tanısında PCR ve antikor testlerinden hangisinin tercih edilmesi gerektiğidir. 

Bu hastalığın tanısında piyasada sıklıkla kullanılan, fakat birbirlerinden tamamen farklı yöntemler ile çalışan PCR ve antikor testlerinin hangi durumlarda, ne amaçla yapılması gerektiğinin tam olarak bilinmemesi, halk arasında kafa karışıklıklarında neden olmaktadır. Bu testlerden PCR’da, ağızdan ve burundan alınan sürüntü örneğiyle doğrundan Covid-19 virüsünün kişilerin bu virüsü taşıyıp taşımadığını analiz edilirken, antikor testinde ise alınan kan örneğinde vücudun Covid-19 virüsü ile mücadele etmek için ürettiği “antikor” adı verilen proteinleri analiz etmektedir.

 

  • PCR testi nedir, ne zaman PCR testi yaptırmalıyım?

PCR (Polymerase Chain Reaction) testi; vücutta bulunan virüsün varlığını genetik olarak inceleyen 24 saat içerisinde sonuç alınabilen, hızlı ve yüksek hassasiyete sahip analiz yöntemidir. Bu yöntemde, ağızdan veya burundan çubuk yardımı ile alınan sürüntü örneği içerisinde korona hastalığına neden olan Covid-19 virüsünün var olup olmadığı analiz edilmektedir. Dolayısı ile virüs vücudu enfekte etmeye (hasta etmeye) başladığı andan itibaren PCR testi pozitif sonuç vermeye başlamakta olup, vücuttaki virüsler yok olup iyileşme sağlanana pozitif sonuç alınabilmektedir. Ancak iyileşme sağlandığı andan itibaren vücutta virüs bulunmadığından dolayı, geçmişe dönük Covid-19 virüsüne maruz kalınıp kalınmadığı PCR yöntemi ile anlaşılamamaktadır.

Kısaca PCR testi Covid-19 virüsünün taşınıp taşınmadığının (bir diğer değişle korona hastası olunup olunmadığı) anlaşılmasında yöntem olup kuru öksürük, ateş, ishal, vücut ağrısı ve koku-tat kaybı gibi belirtiler gösterilmesi durumunda veya yakın zamanda temas kurulan kişilerin testinin pozitif çıkması durumunda PCR yöntemi tercih edilmelidir.

 

 

  • Antikor testi nedir, ne zaman Antikor testi yaptırmalıyım?

Antikor testi; vücudun Covid-19 enfeksiyonuna karşı savunma mekanizması olarak geliştirdiği antikor veya immünoglobulin adı verilen proteinlerin incelendiği ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgi veren analiz yöntemidir.

Antikor testlerinde, alınan kan örneklerinde vücudun Covid-19 enfeksiyonlara yanıt olarak oluşturduğu IgG, IgM isimli immunglobulinlerin (Antikorların)  varlığı ve oranları analiz edilmektedir. Covid-19 virüsü ile vücuda girdikten sonra ortalama 7. günden itibaren kanda IgM isimli antikor tespit edilmeye başlanmakta olup 14. günde en yüksek düzeye ulaşmaktadır. 14. günden itibaren ise IgM düzeyi azalmaya başlayıp bir diğer bir antikor olan IgG artmaya başlar ve ortalama 28. günde en yüksek seviyelerine ulaşır. IgM antikorunun aksine IgG seviyeleri daha uzun süreler yüksek kalır ve bu sürede vücudu bu enfeksiyona karşı korumaya devam eder. PCR testinin aksine antikor testi Covid-19 ile karşılaşıldıktan en erken 7 gün sonra sonuç verebilmektedir. Dolayısı ile antikor testi, mikrobun o anda vücutta var olup olmadığının (Bir diğer değişle hastalığı taşıyıp taşımadığının) anlaşılmasında değil daha önce Covid-19 ile karşılaşılıp karşılaşılmadığının ve bu virüs için bağışıklık düzeyinin öğrenilmesi için tercih edilmelidir.

 

  • PCR ve antikor testinin ikisini de yaptırmalıyım?

Yukarıda da belirtildiği üzere PCR testi ile vücutta Covid-19 virüsünün bulunup bulunmadığı analiz edilirken enfeksiyonun süresi ve bağışıklık durumu ile ilgili bilgi edinilememekte; antikor testi ile ise vücudun Covid-19 virüsü ile karşılaştığı zaman ve bağışıklık durumu analiz edilebilmekte ve halihazırda virüsün vücutta taşınıp taşınmadığı bilinememektedir. Dolayısı ile bu iki farklı Covid-19 testi birbirini tamamlayıcı nitelikte testler olup her ikisinin birlikte yapılması hastalığın seyri açısından çok daha açıklayıcı bilgiler verecektir.

OTHER ARTICLES