Çocuk Gelişimi Ünitemiz

Ünitemize hangi durumlarda başvurabilirsiniz?

– Riskli bebek takibi
– Gelişim geriliği
– Dil ve konuşma geriliği
– Otizm
– Üstün yetenekli çocuklar
– Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
– Öğrenme güçlüğü ve disleksi
– Okuma yazma akademik problemler
– Davranış problemleri

Ünitemizde yapılan testler

 • Wisc-r zeka Testi
 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Burdon dikkat testi
 • Gesell Gelişim Figürleri
 • Goodenough Harris İnsan Resmi Çizme Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Cattell 3A Zeka Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • AGTE ( Ankara Gelişim Testi Envanteri)
 • Peabody Resim-Kelime Geliştirme Testi
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)
 • M-chat Otizm Tarama ölçeği
 • Sosyal İletişim alan gelişim tarama testi (Siatt)
Detaylı bilgi için;
Çocuk Gelişim Ünitemize başvurabilirsiniz…