Kalite Yönetimi

KALİTE POLİTİKASI

ISO 9001-2008 şartlarına ve Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına uygun;

  1. Hasta haklarına saygılı,
  2. Tıbbi etik ve deontolojiye bağlı,
  3. Hasta ve çalışan güvenliği kültürüne sahip,
  4. Çevre dostu,
  5. Kalite Yönetimi Sistemini benimseyen, tıbbi gelişmeleri izleyen ve uygulayan, sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, tüm ülkede uygun, kaliteli sağlık hizmetini hasta memnuniyeti odaklı sunan, sağlık turizmini hedeflemiş, istikrarlı bir kurum olmaktır.