Op. Dr. Hasan Murat AYTEN

Branş & Bölüm Beyin Cerahisi
Doğum Yeri ve Tarihi Konya, 21.09.1977
EĞİTİM

Konya Gazi Lisesi / 1991-1994
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1994 – 2000
Uzmanlık – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD / 2001 – 2006

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Özel Esenler Avicenna Hastanesi + Özel Drados Vera Hastanesi / 2016 – Halen
Özel Üsküdar Hastanesi + Meditime Cerrahi Tıp Merkezi / 2014 – 2016
Özel Tekden Hastanesi / 2013 – 2014
Ankara Özel Güven Hastanesi / 2011 – 2013
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği / 2009 – 2011
Askeri Hizmet – 3. Komando Tugayı Seyyar Cerrahi Hastanesi (SİİRT) / 2008 – 2009
Zorunlu Hizmet – T.C. Sağlık Bakanlığı 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi (ŞIRNAK) / 2007 – 2009

BİLİMSEL YAYIN VE MAKALELER

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

Farelerde spinal kord yaralanması sonrası intralezyonel kemik iliği mononükleer hücre implantasyonu ve rejeneratif etkilerinin in vivo ve postmortem incelenmesi; 2006

Tez Danışmanı :

Doç.Dr. Ayhan ATTAR, Nöroşirurji Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Ankara

Asistanlık eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Kök Hücre Çalışma Laboratuvarı’nda kök hücre ve nöronal rejenerasyon üzerine araştırma çalışmalarına katılmıştır.

Yer aldığı projeler

• TÜBİTAK Araştırma Projesi; Spinal Kord Yaralanması sonrası omurilikte Granulosit Koloni Stimule Edici Faktör ile uyarılmış Kemik İliği Hücrelerinin rejeneratif etkilerinin in vivo ve postmortem olarak değerlendirilmesi

• Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi; Spinal Kord Yaralanması sonrası omurilikte Granulosit Koloni Stimule Edici Faktör ile uyarılmış Kemik İliği Hücrelerinin rejeneratif etkilerinin in vivo ve postmortem olarak değerlendirilmesi

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi; “Tam spinal kord yaralanmasına uğramış omuriliğin intralezyonel otolog kemik iliği ile rejenerasyonu (Klinik Uygulama)“

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yilmaz T, Dalbayrak S, Yaman O, Yilmaz M, Ayten M, Turan Y, Ozturk K. A modified technique for the treatment of isthmic spondylolisthesis.Turk Neurosurg. 2015;25(3):394-403.

2. Dalbayrak S, Ayten M, Özer F, Yaman O. Surgical treatment of a Malgaigne fracture.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jul;20(4):300-4

3. Dalbayrak S, Yaman O, Ayten M, Yilmaz M, Ozer AF.Surgical treatment in sacral fractures and traumatic spinopelvic instabilities. Turk Neurosurg. 2014;24(4):498-505.

4. Dalbayrak S, Yaman O, Oztürk K, Yılmaz M,Gökdağ M, Ayten M: Transforaminal approach in thoracal disc patologies: transforaminal microdiscectomy technique. Minim Invasıve Surg. 2014; 2014

5. Ozdemir M, Attar A, Kuzu I, Ayten M, Ozgencil E, Bozkurt M, Dalva K, Uckan D, Kılıc E, Sancak T, Kanpolat Y, Beksac M.Stem Cell Rev. 2012 Sep;8(3):953-62. doi: 10.1007/s12015-012-9376-5.Stem cell therapy in spinal cord injury: in vivo and postmortem tracking of bone marrow mononuclear or mesenchymal stem cells.

6. Attar A, Ayten M, Ozdemir M, Ozgencil E, Bozkurt M, Kaptanoglu E, Beksac M, Kanpolat Y:An attempt to treat patients who have injured spinal cords with intralesional implantation of concentrated autologous bone marrow cells.Cytotherapy. 2011 Jan;13(1):54-60.

7. Kanpolat Y, Ugur HC, Ayten M, Elhan AH: Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intravtable pain in malgnancy. Nuerosurgery. 2009 Mar; (3 suppl):187-93; discussion 193-4

8. Secinti D, Ayten M, Kahilogullari G, Kaygusuz G, Ugur HC, Atar A: Antibacterial effects of electrically activated vertebral implants. J Clin Neurosci. 2008 Apr; 15(4):434-9

9. Attar A, Kaptanoglu E, Aydin Z, Ayten M, Sargon MF: Electron microscopic study of the progeny of ependymal stem cell in the normal and injured spinal cord. Surg Neurol. 2005;63 Suppl 2;528-32

10. Tuna H, Bozkurt M, Ayten M, Erdogan A, Deda H: Olfactory groove meningiomas. J Clin Neurosci. 2005 Aug; 12(6):664-8

11. Kahilogullari G, Aydin Z, Ayten M, Attar A, Erdem A: Schwannoma of the conus medullaris. J Clin Neurosci. 2005 Jan; 12(1):80-1

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ayten M, Attar A, Kaptanoglu E, Aydin Z, Sargon M: Electron microscopic study of the progeny of ependymal stem cell in the normal and injured spinal cord. 7 th International Congress on Spine. Abstrac Book, p:134, April 14-17, 2005, Belek-Antalya

2. Sedat Dalbayrak, Mesut Yılmaz, Murat Ayten, Mahmut Gökdağ: Travmatik spinopelvik instabilitelerde cerrahi. 9th International Congress on Spine. Abstrac Book, p:20, April 27-30, 2011, İstanbul

3. Sedat Dalbayrak, Murat Ayten, Burak Ekin Dalbayrak, Mesut Yılmaz: Servikal omurilik kanalının Değerlendirilmesinde yeni ölçüm kriterleri. 9th International Congress on Spine. Abstrac Book, p:79, April 27-30, 2011, İstanbul

4. Sedat Dalbayrak, Mesut Yılmaz, Mahmut Gökdağ, Kadir Öztürk, Murat Ayten: Kanal içi lomber disk hernilerinde transforaminal mikrodiskektomi. 9th International Congress on Spine. Abstrac Book, p:130, April 27-30, 2011, İstanbul

5. Sedat Dalbayrak, Mesut Yılmaz, Kadir Öztürk, Murat Ayten, Erhan Çelikoğlu: Dejeneratif lomber cerrahi sonrası gelişen sagittal denge bozukluğunda PSO ile rekontrüksiyon. 9th International Congress on Spine. Abstrac Book, p:139, April 27-30, 2011, İstanbul

Ulusal hakemlı dergılerde yayınlanan makaleler

1. Ayten M, Çağlar Ş: Bel Ağrısı ve Tedavisi (Low back pain and treatment). Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006:2(51):15 -19

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1. Çağlar YŞ, Aydın Z, Dolgun H, Kahilogulları G, Ayten M, Erdoğan A, Arasıl E, Egemen N, Attar A, Andreu MN: İntramedüller Spinal Kord Ependimomalarında Radikal Cerrahi tedavi ve Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:185, 03-08 Haziran 2002, Belek-Antalya

2. Tuna H, Uğur HÇ, Torun F, Ayten M, Açık V, Deda H: Olfaktor grove Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:102, 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya

3. Kahiloğullar G, Ayten M, Bozkurt M, Erden E, Erdem A: Spinal İntramedüller Matür Teratom Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:62, 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya

4. Oğuz T, Ayten M, Bozkurt M, Erbaş C, Çevik B, Bilir E, Erdem A: Epilepsi Cerrahisi Adayı Hastaların Seçiminde İnvaziv Monitorizasyonun Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:65, 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya

5. Bozkurt M, Ayten M, Oğuz T, Erdem A, Bilir E, Erbaş C, Soysal Ş: Epilepside Temporal Lobektomi Tekniği. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:65, 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya

6. Ayten M, Serdaroğlu A, Bozkurt M, Oğuz T, Kahiloğulları G, Erdem A: Epilepsi Cerrahisinde Vagal Sinir stimülasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:120, 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya

7. Ayten M, Açık V, Aydın Z, Attar A, Çağlar Ş: Osteoporotik Vertebra Kompresyon Fraktürlerinin Tedavisi: Vertebroplasti-Kifoplasti. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:319, 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya

8. Uğur HÇ, Çankal F, Kahiloğulları G, Ayten M, Bozkurt M, Tekdemir İ: Fossa Navikülaris: Kafa Tabanında Anatomik Varyasyon. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:27, 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya

9. Ayten M, Sarılar C, Tuna H, Çağlar Ş: Scheuermann’s Hastalığı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:165, 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya

10. Ayten M, Aydın Z, Attar A: Kifoplasti:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:169, 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya

11. Ayten M, Tuna H, Attar A, Çağlar Ş, Bakır A: Hipofiz Karsinoması Servikal Metaztazı:Olgu Sunumu.Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Özet Kitabı, sf:192, 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya

12. Ayten M, Attar A, Seçinti D, Özgencil E, Kaptanoğlu E, Kuzu I, Erden E, Onaran O, Sancak T, Beksaç M, Kanpolat Y: Farelerde Spinal Kord Yaralanması Sonrası İntralezyonel Kemik İliği Mononükleer Hücre İmplantasyonu ve Rejeneratif Etklerinin İnvivo Ve Postmortem İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 16, ek sayı, sf:37, 2006

13. Ayten M, Özdemir M, Tuna H, Çağlar Ş: Spinal Kist Hidatiklerde Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel kongresi,Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 16, ek sayı, sf:176, 2006

14. Ayten M, Seçinti D, Tuna H, Çağlar Ş: Far Lateral (Uzak Lateral) Disk Hernilerinde Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 16, ek sayı, sf:177, 2006

15. Ayten M, Batmaz M. Lomber Disk Hernisi Cerrahisinde Spinal Anestezinin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi:90 Vakalık Klinik Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği XXII.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 18, ek sayı, sf:63, 2008

16. Ayten M. Koçak G. Kant A. Torakal epidural tüberkulom: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XXIV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 20, ek sayı, sf:95, 2010

17. Dalbayrak S, Yılmaz M, Öztürk K, Gökdağ M, Yılmaz T, Ayten M: Torasik çıkış sendromunda cerrahi deneyimlerimiz: 41 olguluk seri. Türk Nöroşirürji Derneği XXV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, sf:49, 2011

18. Dalbayrak S, Ayten M, Anaforoğlu İ, Algün E, Yılmaz M: Cushing hastalığında hipofiz cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği XXV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, sf:63, 2011

19. Dalbayrak S, Yılmaz M, Gökdağ M, Öztürk K, Ayten M: Enstrümante dejeneratif olguların sagittal denge bozukluğunda lomber pedikül çıkarma osteotomisi. Türk Nöroşirürji Derneği XXV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, sf:67, 2011

20. Dalbayrak S, Yılmaz M, Gökdağ M, Öztürk K, Ayten M: Torakal kifotik deformitede posterior osteotomiler. Türk Nöroşirürji Derneği XV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, sf:69, 2011

21. Dalbayrak S, Yılmaz M, Gökdağ M, Öztürk K, Ayten M: Lomber stabilizasyonlar sonrası komşu segment sorunları.Türk Nöroşirürji Derneği XV.Bilimsel kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, ek sayı, sf:102, 2011

22. Murat Ayten, Şükrü Çağlar: Aksisin travmatik spondilolistezisi (Hangman fraktürü). Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:11, p:43-48, 2011, Ankara

23.Sedat Dalbayrak, Murat Ayten: Servikal Posttravmatik Deformiteler. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:11, p:104-111, 2011, Ankara

MESLEKİ ÜYELİKLER

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

Türk Omurga Derneği

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi 09:00 18:00
Cumartesi :09:00 13:00