You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

5-6 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Okula Uyum ve Akran İlişkileri

5-6 Yaş aralığındaki çocuklarda okula  uyum ve akran ilişkileri 

 

Okula uyum, okul kültürünün ya da öğrenme ortamlarının gerektirdiği çok yönlü özelliklerle öğrencilerin sahip olduğu özelliklerin üst düzeyde öğrenme için uyumlu bir şekilde bir araya gelme derecesini ifade etmektedir. Okula uyum sağlayan çocuklar, dikkatlidirler, etkinliklerde katılımcı, aktiftirler, bağımsız çalışabilirler ve akademik başarıları yüksektir. Ayrıca bu çocuklar akranları ve öğretmenleriyle yakın ve güvene dayalı ilişkiler kurarlar. Çocukların okula uyum süreciyle tanıştıkları ilk yer, okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar akran ilişkileri açısından da önem taşımaktadır. Yaşamın ilk yıllarındaki akran ilişkileri, sonraki yıllardaki davranış sorunları, yalnızlık, akademik başarı, okula uyum ile ilişkili bulunmuştur.

 

 

Okula uyum ve akran ilişkileri karşılıklı etkileşim halindedir. Özellikle okul öncesi dönem okula uyumun ve akran ilişkilerinin ilk örneklerinin yaşanmasına olanak sağlamaktadır. Akranlar, sağladıkları destek, bakım, güven ve arkadaşlıkla çocukların özgüvenlerini arttırmaktadır. Olumlu akran ilişkileri, grup içindeki aidiyet duygusunu geliştirir. Okula uyum sağlayan çocukların sosyal etkileşimlerinin daha iyi olduğu, sosyal becerileri sıklıkla kullandıkları ve akranları tarafından sevildikleri, kabul edildikleri görülmektedir. Akran kabulü, başarılı okul uyumu için temel bir unsurdur. Akran ilişkilerinin farklı boyutları (saldırganlık, şiddete maruz kalma, sevilmeme v.b.) çocukların uyum düzeylerini azaltabilmektedir.

 

Okula uyum düzeyi arttıkça saldırganlık, korkulu-kaygılı olma, dışlanma, aşırı hareketlilik ve akran şiddetine maruz kalma düzeyleri azalmakta, başkalarına yönelik olumlu sosyal davranış düzeyi artmaktadır. Okulun başında sağlanan uyum düzeyi yıl içindeki akran ilişkilerini etkileyebilmektedir.