You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bel Fıtığı Nedir

Bel Fıtığı Nedir ve Tedavisinde Kullanılan Güncel Uygulamalar Nelerdir ?

Dünyada yaşayan her insan, hayatının bir döneminde mutlaka bel ağrısı çekmektedir. Bel ağrısı şikayeti bulunan hastaların %10’un da bel fıtığı saptanmaktadır. Bel fıtığı tanısı almış olan hastaların da %10’unun ameliyat olması gerekmektedir.

Bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi), omurlar arasında bulunan ve arada yastıkcık görevi yapan disk materyalinin, etrafını saran kapsülün yırtılması sonucu, omuriliğe ve bacaklara giden sinirlere doğru taşma yapması ile bası oluşturması olarak tanımlanabilir. Bu bası neticesinde, basının yeri ve şiddetine bağlı olarak, hastalarda bir takım şikayetlere neden olur.

 

0 212 440 32 32

 

En sık görülen şikayet bel ağrısıdır. Bacaklara giden sinirlere bası yapması nedeni ile bacak ağrısı görülebilir. Sinir basısının şiddetine göre bacakta, ayakta veya parmakta güç kaybı ve uyuşmalara neden olur. İlerlemiş olgularda idrar veya büyük abdest kaçırma gibi belirtilere sebep olabilmektedir.

Bel fıtığı tanısı, hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, muayene bulguları ve radyolojik tetkikler ile konulur. Tanıda en değerli görüntüleme yöntemi MR‘dır. Bel fıtığı tanısı konulan hastalarda tedaviye geçilir.

Bel fıtığı tedavisinde iki durum acil ameliyat gerektirmetedir. Bunlar; bacakta veya ayakta ani başlayan güç kaybı, idrar ve büyük abdest kaçırma durumlarıdır. Bu şikayetler başladığı zaman hastaya acil ameliyat yapılması gerekmektedir. Acil ameliyat gerektirmeyen hastalarda, sırası ile gerekli tedavi prensipleri uygulanır. Bel fıtığı tanısı almış bir hastaya öncelikle ameliyat dışı, tutucu tedavi denilen tedaviler uygulanır. İlaç tedavileri (ağrı kesici ve kas gevşeticiler), gerekli durumlarda kortizon tedavisi, istirahat veya gerekli hastalarda belirli egzersizler, bele yapılacak enjeksiyonlar, fizik tedavi uygulanan tedavi yöntemleridir. Bu tedaviler ile 6-8 hafta süresince ağrısı geçmeyen, güç veya his kaybı ilerleyen hastalarda ameliyat gerekmektedir.

Bel fıtığı ameliyatları, günümüz teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte artık korkulan ameliyatlar olmaktan çıkmıştır. Günümüzde ensık uygulanan ve altın standart kabul edilen ameliyat yöntemi, mikrodiskektomi adı verilen mikrocerrahi yöntemi ile yapılan tekniktir. Mikroskop altında çok küçük kesi ile yapılan bu teknik ile ameliyat sırasında karşılaşılabilecek riskler enaz seviyeye indirilmiştir. Ameliyat geçiren hastalar, ameliyattan 5 saat kadar sonra ayağa kaldırılıp yürütülebilmekte ve hastanede sadece bir gece yatırılmaktadır. Ertesi gün itibari ile kişiler ihtiyaçlarını kendileri rahatlıkla yapabilmektedir. Çalışma hayatlarına, yapılan işin ağırlığına bağlı olarak, bir veya iki hafta içinde dönebilmektedir. Bu teknik ile ileri dönemlerde oluşabilecek fıtığın tekrar etme riskide, tüm dünyada ortalama %4 olacak kadar oldukça aza indirilmiştir.

Çok büyük olmayan fakat, bası bulguları mevcut olan hastalarda lazer diskektomi uygulanan bir başka ameliyat tekniğidir. Lokal anestezi ile yapılan ve lazer ışınları ile fıtığın küçültülmesini sağlayan bu tekniğin, son derece konforlu ve sonuçları son derece iyidir. Hastalar aynı gün evlerine gönderilmekte, ertesi gün itibari ile normal yaşamlarına ve iş hayatlarına dönebilmektedir.

Günümüz teknolojilerinde, bel fıtığı ameliyatı hastalar için korkulması gerekilen ameliyatlar olmaktan çıkmıştır. Son derece güvenli, yüz güldürücü sonuçları olan ve çok kısa sürede hastaları sağlıklarına kavuşturan bu ameliyat teknikleri, merkezimizce çok sık yapılmakta ve son derece iyi sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat gerekli olan bel fıtığı hastalarımızın, artık ameliyattan korkmalarına gerek kalmamaktadır.

DİĞER YAZILAR