Uzm. Dr. Feyzullah TUNCER

Branş & BölümEnfeksiyon Hastalıkları
Doğum Yeri ve TarihiSivas, 01.01.1960
EĞİTİM

istanbul Universitesi Cenahpaqa Tıp Fakültesi (1986)
Mecburi hizmet ve Askerlik (1987-1991)

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Şişli Etfal EAH Asistanhk (1991-1996)
Şişli Etfal Efitim ve Araqtrrma Hastanesi uzmanhk (1996-2012)
Emsey Hastanesi (2012)
Medistate Hastanesi (20 12-20 1 6)
Eren OSGB (2016-2018\

MESLEKİ ÜYELİKLER

Mesleki Uyelikler:
Istanbul Tabip Odasr
TiiLrk Enfeksiyon Hastahklan Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanhk Demeli (EKMUD) TiiLrk Klinik Mikrobiyoloji Ve infeksiyon Hastahklarr Demegi (KLiMiK

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi 09:00 18:00
Cumartesi :09:00 13:00

Diğer Doktorlarımız